หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม 6-10 ตุลาคม 2557


          กิจกรรมในวันนี้คุณครู นฤมล  ได้พานักเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยให้นักเรียนทุกคนนั่งเป็นวงกลมจับมือ ประสานกันเพื่อมอบความรักมอบสิ่งดีงามกับเพื่อนทุกคนจากนั้นให้นักเรียนพูด สิ่งที่ตนเองคิดอยากจะทำสิ่งดีๆอะไรให้กับโรงเรียนบ้าง  บางคนก็  จะทำความสะอาด  บ้างก็จะดูแลห้องเรียนทุกวัน
ซึ่ง นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยปลูกฝังให้ทุกคนได้คิดได้ทำสิ่งท่เป็นประโยชน์ ให้กับส่วนรวมและฝึกให้ตนเองรู้คุณค่ารู้รักษาสิ่งต่างๆในโรงเรียนและ สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่เรารู้จัก

Reviews

   เรื่อง ในอ้อมกอด
  เป็น เรื่องที่กล่าวถึงฤดูร้อนที่แสนอบอ้าวได้ส่งผลกระทบหลายๆอย่างกับชีวิตความ เป็นอยู่ของครอบครัว ตาคำ ซึ่งกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากในช่วงฤดูร้อนที่มีแต่ความแห้ง แล้งทำให้นาข้าวต้องแห้งเหี่ยวล้มตายจนขาดแคลนข้าวที่จะกินในปีต่อไปจึงต้อง ดิ้นรนหามันสำปะหลัง หรือกินกลอยแทนเพื่อให้อยู่รอดและมีความหวังได้กลับมาทำนาในครั้งต่อไป บ้างก็ทำเกลือสินเธาว์เพื่อไปแลกข้าว ความอดหยากขาดแคลนทำให้ต้องทนกับการดูถูกดูหมิ่นจากคนอื่นๆในยามที่เราไปขอ หรือขอแบ่งสิ่งของต่างๆจากคนอื่นๆนอกจากนี้แล้วชีวิตครอบครัวของ ตาคำ  ยายสา และ กาย ก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดอีกครั้งเมื่อ ยายสา คู่ชีวิตของตาคำต้องตายเพราะกินก้อยหอยโข่งซึ่งมีพยาธิอยู่ด้วยอาจเป็นเพราะ กินดิบ จึงทำให้ตาคำคิดนึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากมีการเตรียมการหรือรีบ แก้ไขอะไรต่างๆก็คงจะไม่เจอกับสิ่งเลวร้ายเท่าวันนี้ แต่ก็คงได้แค่นึกเสียใจย้อนหลังเท่านั้นเพราะคงไม่สามารถทำให้อะไรๆกลับหวน คืนมาได้ก็เปรียได้กับการทำทุกสิ่งทุกอย่างหากเราไม่มีการเตรียมการหรือหา วิธีป้องกันแก้ไขมัวแต่รอเพียงเพื่อหวังว่าคงจะดีขึ้นแต่บางครั้งอาจจะใช้ เวลานานหรือไม่ก็สายเกินไปจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย ซึ่งในชีวิตของคนทุกคนล้วนแล้วแต่จะพบเจอเพียงแต่ใครจะป้องกันแก้ไขได้ดีได้ เร็วก็จะสาารถแก้ไขได้ทันก็จะไม่ต้องพบเจอกับคำว่า สายเกินไป แต่ในความโชคร้ายไม่ได้อยู้กับใครนานหรอก ความโชคร้ายเมื่อมีก็ย่อมหายไปและมีความโชคดีมาแทนที่คงไม่มีใครที่จะเจอ ความโชคร้ายไปตลอดสักวันคงจะได้เจอกับสิ่งที่ดีสลับกันไป ซึ่งเป็นข้อคิดที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้เคยประสบมากันทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจและ อยู่กับสิ่งนั้นได้สักวันเราคงมีความสุขAAR กิจกรรมการสอน
กิจกรรมการสอนในสัปดาห์ที่ 5  ( วันที่ 22- 25 กันยายน 2557 )
      เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด
 - ให้นักเรียนเดินสำรวจธรรมชาติและให้สังเกตุสิ่งมีชีวิตว่ามีอะไรบ้างครูพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้พบเห็นแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟัง
  -  ให้นักเรียนเขียนชื่อสัตว์ชนิดต่างๆที่ตนเองรู้จักและแยกประเภท สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ( นำไส้เดือนและกบมาให้นักเรียนสังเกตุ )
  - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแยกประเภทสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังพร้อมยกตัวอย่าง
  -  แยกปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญและมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

กิจกรรมการสอนสัปดาห์ที่ ( วันที่ 15 -18  กันยายน 2557 ) 
กิจกรรม Body Scan ในสัปดาห์นี้ ( 15 - 18 กันยายน 2557 )ไม่ประสบผลสำเร็จ
     เนื่องจากเป็นกิจก รรมที่ให้พี่ๆอ่านนิทานให้เพื่อนฟังเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ และอีกอย่างหนึ่งพี่ๆทุกคนสนใจอยากที่จะเป็นผู้อ่านหนังสือนิทานกันมากแต่ผลที่ได้คือมีพี่ๆบางคนเล่นกันและบางส่วนเมื่อเพื่อนอ่านผิดหรือเพี้ยนก็จะยิ้มหัวเราะจึงทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จจึงคิดแก้ไขโดยการให้คุณครูมาช่วยร่วมกิจกรรม Body Scan ด้วย


    กิจกรรมการสอน PBL 
              ในสัปดาห์ที่ 4  คุณครูนฤมล เป็นผู้จัดกิจกรรมการสอนเกี่วกับพืชและป่าโดยได้ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซึมอาหารของต้นไม้โดยให้นักเรียนนำต้น กระสัง ซึ่งมีลำต้นใส จากนั้นนำสีผสมน้ำ ใส่ในแก้วแล้วนำต้น กระสัง ไปใส่เพื่อสังเกตุการดูดซึมจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มมีความสนใจเป็นอย่างมากและ ให้แต่ละกลุ่มสรุปและนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง

        กิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
      ในกิจกรรมนี้ได้แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มไปสำรวจพืชว่าชนิดไหนเปนใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดไหนเป็นใบเลี้ยงคู่แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนบันทึกเพื่อนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

คือ พืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมักมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวในแนวขนาน กลีบดอกมีจำนวน 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากเป็นระบบรากฝอย ตัวอย่างพืชใบเลี้ยวเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย หญ้า ไผ่

 

ลักษณะพืชเลี้ยงใบเดียว

-ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน

-มีระบบรากฝอย

-ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน

-ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง

-ส่วนประกอบของดอก เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3

 

พืชใบเลี้ยงคู่

คือ พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจน ใบมีลักษณะกว้าง เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว กลีบดอกมีจำนวน 4 - 5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4 – 5 ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่ได้แก่ ถั่ว พริก มะม่วง


ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่

-มีใบเลี้ยง 2 ใบ
-ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห
-มีระบบรากแก้ว
-ลำต้นมอง เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน
-การเจริญออกทางด้านข้าง
-ส่วนประกอบ ของดอกคือ กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5


ประเพณีแซนโฎนตา
 ...ประเพณีแซนโฎนตา หรือ วันสารทเขมร...
เป็นประเพณีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ และชุมชน ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา
1. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้
2. การเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน
3. การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน
4. การประกอบพิธีกรรมแซนโฏนตาที่บ้าน
5. การประกอบพิธีกรรมบายเบ็น
6. การประกอบพิธีกรรมที่วัด
(ประกอบพิธีการแซนโฏนตา บางท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย)

* เบ็นตุ้ย หมายถึง สารทเล็ก
* เบ็นทม หมายถึง สารทใหญ่

 * บายเบ็น หมายถึง ข้าวสารท, กระยาสารท
 


อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

ตอน ผมอยากเป็นผู้ใหญ่

ผมอยากเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ จังเลยฮะเพราะทั้งพ่อแม่และพี่สาวจะไม่ยอมให้ผมทำสิ่งต่างๆอย่างที่อยากทำ ด้วยข้ออ้างที่ว่าผมยังเด็ก"

เป็นเรื่องที่กล่าวถึงชีวิตของวัยเด็กที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะถูกการตำหนิการกีดกั้นการมองว่าเป็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสำคัญ ทุกคนมักจะไม่ให้ความมั่นใจให้ทำงานต่างๆและสุดท้ายมักจะโดนดุโดนด่าโดนห้ามตลอดทั้งที่สิ่งที่เด็กคนหนึ่งเขาได้คิดได้ตัดสินว่า สิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วก็ตามดังนั้นการเป็น เด็กจึงทำให้เป็นสิ่งที่คอยกีดกันทางความคิด หรือการทำสิ่งต่างๆทำให้เขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำแม้แต่ตัวเองได้เลย แต่เด็กคนนี้ก็ยังเฝ้าหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเขาเฝ้ารอ แล้วรออีกแต่ก็ยังไม่ถึงวันนั้นสักทีเพราะสิ่งที่เขาหวังและเฝ้ารอนั้นเป็น สิ่งที่จะทำให้เขาสามารถใช้ความคิดที่เป็นอิสระสามารถคิด สามารถทำสิ่งต่างๆที่เขาอยากทำได้อย่างเต็มที่สามารถตัดสินในเรื่องต่างเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกมาคอยปิดกั้นตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ตามแม้ ความคิดของเขาจะอยากเป็นผู้ใหญ่แต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่เดินด้วยตัวเองเพียง ลำพังเขายังอยากที่จะให้แม่กอดนอนอยู่ดี เขาจึงต้องรอเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะได้โตเป็นผู้ใหญ่AAR กิจกรรมการสอน

กิจกรรมการสอนสัปดาห์ที่ 3 ( วันที่ 8-11 กันยายน 2557 )
     กิจกรรมในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "วิวัฒนาการของมนุษย์" โดยให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ และวีดีโอกินอยู่กับป่า ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตและอาศัย อยู่กับป่ารวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆจากนั้นจึงได้ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ นักเรียนได้ดูและอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนื่องจากทางโรงเรียนได้พานักเรียน กำจัด เหา ในวันที 10 กันยายนและจัดกิจกรรมโรงเรียน สุจริต ในวันที่ 11 กันยายน 2557  จึงได้นำไปสอนเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ 4
กิจกรรมการสอนสัปดาห์ที่ 4 ( วันที่ 15-18 กันยายน 2557 )
กิจกรรมนสัปดาห์นี้ได้จัดกิจกรรมการสอนร่วมกับคุณครู นฤมล แก้วทอง โดยครู นฤมล จะเป็นผู้จัดกิจกรรมการสอนเรื่อง เกี่ยวกับ พืชและป่าซึ่งมีกิจกรรมการสอนในเรื่อง หน้าที่ของส่วนต่างๆของต้นไม้
หน้าที่ของใบ และกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 8-11 กันยายน 2557
   กิจกรรม ปิงปองแสนสนุก
  เป็น กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน ทุกคนช่วยเหลือกันเพื่อนำพี่ปิงปองทั้ง 5 ลูกมาวางในตะกร้าให้ครบซึ่งจะเห็นว่าทุกๆคนมีความตั้งใจและมีความสนุกสนานใน การทำกิจกรรมนี้มากทำให้นักเรียนทุกคนต้องใช้สติและนิ่งเพื่อไม่ให้ลูก ปิงปองหล่นลงจากไม้ตะเกียและช้อนกิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 3-4 กันยายน 2557

    กิจกรรม อาหารสุดอร่อย
    กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการทำงานกลุ่มที่นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและอยาก จะทำอาหารเมนูรสเด็ดที่ตนเองในกลุ่มได้คิดเตรียมการาเป็นอย่างดีจะเห็นได้ ว่าในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันนการทำงานร่วมกันในกลุ่มทุกคนได้แชร์ความคิดเห็น ร่วมกันในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบเพราะถ้าหากขาดอุปกรณ์บางสิ่งที่สำคัญ ในการทำอาหารแล้วอาจะทำให้ไม่สามารถทำอาหารได้จึงต้องมีการวางแผนกันเป็น อย่างดีเนื่องจากครูไม่ให้นักเรียนกลับไปเอาสิ่งที่ลืมจากที่บ้านอีก


        เมื่อมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆแล้วมีอุปสรรคตามมาคือเพื่อนในแต่ละกลุ่ม ไม่สบาย เป็นตาแดง จึงไม่สามารถมาเรียนได้ทำให้บางกลุ่มขาดอุปกรณ์เช่น กระทะ เตา เป็นต้นจึงให้แต่ละกลุ่มคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและทุกกลุ่มก็สามมารถแก้ไขได้ และทำอาหารที่แสนสุดอร่อยของพวกเขาได้สำเร็จ
                                    เตาจากการทำขึ้นเอง
                               ขอบคุณพี่ๆ ป.5-6,ป1-2 มาให้กำลังใจ
                                ขั้นตอนการทำอาหาร
        
                                    อาหารแสนอร่อย.......
กิจกรรมวันที่ 25-28 สิงหาคม  2557
     กิจกรรมในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อที่อยากเรียนรู้แล้วนำเสนอหน้าชั้นให้ เพื่อนๆฟังเมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็แล้วให้ทุกคนช่วยกันเลือกว่าอยากจะเลือก หัวข้ออะไรในการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทำงานกันเป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันฝึกให้นักเรียนทุกคนได้กล้าแสดงออก และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น


 แต่ละกลุ่มนำเสนอหัวขอที่อยากเรียนรู้
      เป็น กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งงานความรับผิดชอบของคนในกลุ่ม มีการประสานงานร่วมกันรู้หน้าที่ของตนเองว่ามีหน้าที่อะไรบ้างในกลุ่มมีความ สามัคคีช่วยเหลือกันเพื่อให้งานสำเร็จตาที่ได้รับมอบหมาย
       
                  ผลงานนักเรียน

กิจกรรมวันที่ 18-21 สิงหาคม  2557


    เป็นกิจกรรมที่พี่ๆทุกคนอยากเป็นผู้ที่เล่านิทานให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังมากทุก คนสนใจอยากอ่านเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นฟัง ทุกคนต่างนอนฟังอย่างตั้งใจ กิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่เป็นผู้อ่านนิทานผู้ฟังโดยเฉพาะ ผู้อ่านเพราะพี่เขาจะเป็นคนไปหาหนังสือนิทานเตรียมไว้เพื่อจะนำมาอ่านให้ เพื่อนฟังบาคนอยากอ่านมากถึงแม้จะไม่ใช่วันที่เป็นผู้อ่านนิทานแต่ก็นำ หนังสือนิทานมาด้วย


       กิจกรรม PBL
        กิจกรรม ในสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงการ ชง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในระบบธรรมชาติ โดยการเปิด วีดีโอ ให้นักเรียนดู
          
         ศึกษาชีวิตความเป็นมาของวิวัฒนาการมนุษย์ ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุค ปัจจุบันแล้วพูดคุยสอบถามจากสิ่งที่นักเรียนเห็นและเข้าใจ


          ศึกษาเกี่ยวกับป่าธรรมชาติ  ศึกษาถึงระบบธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งประโยชน์และโทษจากธรรมชาติกิจกรรมการอบรมวันที่ 8-9 สิงหาคม

 กิจกรรมวันที่ 8  สิงหาคม  2557
กิจกรรม ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแสดงหน้าเสาธงโดยเป็นการแสดงเกี่ยวกับโรคไข้เลือด ออก ที่มาของโรค อาการที่เกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันต่างๆซึ่งเป็นการแสดงที่ปลูกฝังแนวคิดและข้อปฏิบัติตน ให้พ้นจากโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้แล้วยังได้รับความสนุกสนานได้รับความสนใจ จากนักเรีย คูณครู และคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

หลัง จากที่ชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียนเสร็จแล้วได้ไปทำกิจกรรมให้องประชุมรวม โดยได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการสอน Mini PBL  ในโรงเรียนที่ตนเองได้สอนมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ครูและนักเรียนมีการพัฒนาการอย่างไรบ้างแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่ได้ จากการสอน PBL
                  ได้ทำกิจกรรม การสื่อสารในกลุ่ม  โดยได้มีการแบ่งกลุ่มให้แต่แบ่งมอบหมายหน้าที่ของตนเอง โดยผู้ที่ได้หมายเลข 1 จะเป็นผู้อยู่ข้างนอกห้องประชุมไม่ให้เข้ามาในห้องสามารถพูดแนะนำอะไรก็ได้ ให้หมายเลข 2 เข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้รับรู้มาส่วนหมายเลข2 จะเป็นผู้รับสารจากหมายเลข 1 มาเล่ามาพูดบอกให้คนอื่นๆฟังและทำตามแต่ไม่ให้เขียนหรือวาดและต้องถาม ความเห็นชอบจากหมายเลข3 ด้วยว่า ใช่หรือไม่ หมายเลข 3 สามารถพยักหน้ากับส่ายหน้าเท่านั้นไ่สามารถพูดหรือเขียนได้ส่วนคนที่ 4-6 จะเป็นผู้ถามวาดหรือเขียนจากสิ่งที่ได้รับรู้มา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและประทับใจอย่างมากเป็นกิจกรรมที่สื่อให้เห็น ถึงการทำงานร่วมกันการสามัคคีกันในองค์กรในด้านการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากมีการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนก็จะทำให้การทำงานนั้นประสบ ความสำเร็จน้อยหรือทำให้การเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้

                                    ผลงานที่ออกมาจากการร่วมมือกันในกลุ่มกิจกรรมช่วงบ่าย
จับ คู่กัน แล้วทำกิจกรรมปลาช่อนปลาบู่เป็นกิจกรรมฝึกการฟังและการฝึกสติ จากนั้นให้แต่ละคู่พูดสลับกันตอบให้ได้มากที่สุดโดยให้บอกชื่อจังหวัดใน ประเทศไทย ชื่อผลไม้ รุ่นและยี่ห้อรถต่างๆ จากนั้นได้ประชุมตกลงการทำงาน  ของพนักงาน Web2Thai ที่ต่อสัญญากับ LPMP

กิจกรรมวันที่  9  สิงหาคม 2557

ได้ รู้การสร้าง Blog ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนปฏิทิน การเขียนบันทึกกิจกรรมต่างๆ การแทรกไฟล์งาน แผนต่างๆ วิธีการแทรกภาพแทรกวีดีโอใส่ใน blog  ควรให้เห็นถึงกระบวนการ เห็นความงอกงามที่เกิดขึ้น และผลจากการเรียนรู้ จึงจะทำให้ Blog น่าสนใจมากขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น